Baiba, Barbara, Barba

Meteņdiena Mazās ģildes dārzā

Šo svētdien, 5. februārī, plkst. 12.00 aicinām pievienoties Meteņos Mazās ģildes dārzā ar folkloras kopu “Vilcenes”, lai kopīgi izdziedātu tautas dziesmas, uzzinātu un atgādinātu viens otram ticējumus, un pats galvenais – piedalītos kopā rotaļās!

Ieva Kušķe, sievu folkloras kopas “Vilcenes” vadītāja stāsta: “Starp Ziemassvētkiem un Lielo dienu svinam Meteņus, kad ziemai laiks atkāpties un mēs sākam gaidīt pavasari. Meteņos modinām sevī dzīvības spēku un palīdzam mosties dabai. Ikviens ir aicināts pievienoties pieredzēt Meteņdienas paražas.”

Sievu kopa “Vilcenes” izveidota 1995. gadā. Gadu gaitā “Vilcenes” viesojušās daudzās Latvijas vietās, piedalījušās folkloras festivālos „Baltica” un Dziesmu svētkos. “Vilcenes” pārstāvējušas Latviju izstādē EXPO 2000 Hannoverē un Centrālās un Austrumeiropas valstu kultūras un izklaides EXPO Tbilisi, dalījušās zināšanās par latvisko dzīvesziņu, tradīcijām, gadskārtu svētku un dzimtas godu svinēšanu arī Francijā, Beļģijā , Lietuvā, Igaunijā. “Vilceņu” dziesmu programmas tiek veidotas, apgūstot oriģinālas teicēju melodijas no dažādiem Latvijas novadiem.

Gadu gaitā kolektīva sastāvs ir mainījies, taču saglabājusies “Vilceņu” vēlme izzināt un nest tautā paaudzēs pārmantoto sievišķo gudrību, dzīvības stīgu, kas ļāvusi latviešiem gan pārdzīvot sliktus laikus, gan zelt un ziedēt labajos.

Ieeja pasākumā bez maksas.

Pasākumu ar Rīgas domes atbalstu rīko RKTMC “Mazā ģilde”.

Līdzīgie raksti