Autortiesības

Portālā www.svetkulaiks.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Visa tekstuālā informācija un grafiskie attēli, kuri atrodas mājas lapā www.svetkulaiks.lv (turpmāk- Svētkulaiks.lv), ir SIA „NITROLAB” vai/un tās piegādātāju īpašums.

Jebkura Svētkulaiks.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez SIA “NITROLAB” rakstiskas atļaujas.

Iesūtot un nododot informāciju Svētkulaiks.lv portālā, jūs nododat SIA "NITROLAB" visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no SIA "NITROLAB" par iesūtītās informācijas izmantošanu.

SIA "NITROLAB" patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts portālā www.svetkulaiks.lv.

Trešajām personām nav tiesību izmantot šos www.svetkulaiks.lv publicētos materiālus bez SIA "NITROLAB" rakstiskas atļaujas.