Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends

Ar plašu programmu Līgo svētkus atzīmēs Turaidas muzejrezervātā

21. jūnijā izdzīvojot Līgo svētku un Jāņu nakts tradīcijas varēs Turaidā. Turaidas muzejrezervāta Jāņkalnā gada īsākās nakts garumā jau no plkst. 19.00 ikviens varēs iepazīt siera siešanas tradīcijas, Līgo svētku dziesmas un dejas, kā arī piedzīvot saules un uguns rituālus.

Svētku apmeklētāji – jāņabērni – aicināti vilkt tautastērpus, galvā likt ziedu vainagus un ozollapu kroņus, pašiem līdzi sev ņemt cienastu, siltu villaini un pērnos vainagus pusnakts rituālam.

Caur gadu simtiem tiek meklēta atgriešanās pie savas patības. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā tika atgūtas valodas, zemes un pašnoteikšanās tiesības. Latviskās dzīvesziņas dzidrais avots cauri šim laikam glabāts dainās un tradīcijās, kas krāšņi uzzied gadskārtu svētkos, kad kopīgi tiek dziedātas senās dziesmas un veikti gadsimtus kopti gaismas riti. Senā dzīvesziņa plūst katrā no mums, tā ir daļa no mūsu patības. Vasaras saulgriežu svētki ir brīdis, kad var palaist nedrošības smagumu, kas nosedz brīvo plūdumu, ielīgot pasaules telpu ar savas tautas garīgo spēku un krāšņumu. Man pieder tēvu zeme Ar visām atmatām, Man pašam kungam būt, Man pašam arājam. Lai līgo!

PROGRAMMA

19.00-21.00 – ZĀĻU VAKARS - gatavošanās Jāņu svinībām
Siera siešana kopā ar folkloras kopu “Ūzuleņi”, Vainagu vīšana kopā ar etnogrāfi Indru Čeksteri un Margitu Porieti, Pirts zintis kopā ar Kaiju Brisoni, Zāļu zintis kopā ar Zeltīti Kavieri, Lāpu gatavošana – ar “Roķu” vīriem.

19.30-20.00 – SĒTAS APLĪGOŠANA kopā ar Rīgas tradīciju kopu “Silavoti”

19.30-20.30 – JĀŅU GADSKĀRTU SPĒLE MAZAJIEM kopā ar Liniņu saimi un folkloras kopu “Putni” Dziesmu dārzā

20.00-20.30 – JĀŅA TĒVA – Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica un JĀŅA MĀTES – Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes daudzināšana, simbolisks cienasts un līgošana Jāņa sētā

20.30- 21.00 – Folkloras kopu SASAUKŠANĀS Dziesmu dārzā un Jāņkalnā

21.00-21.10 GĀJIENS Jāņkalnā iedegt Jāņuguni, nesot ozolzaru viju.

22.10-22.15 – JĀŅU UGUNS IEDEGŠANAS RITUĀLS Jāņkalnā. Saules pavadīšana

22.15-22.30 – UGUNS PŪDELES AIZDEGŠANA Jāņkalna galā

22.30-23.15 – ROTAĻAS kopā ar Lēdurgas folkloras kopu “Putni” Jāņkalnā

23.15-00.00 – LIELĀ LĪGOŠANA ap Jāņu ugunskuru kopā ar folkloras kopām

0.00-00.30 – NAKTS VIDUS RITUĀLS - pērno vainagu dedzināšana Jāņkalnā

00.30-UGUNSRATA RITINĀŠANA Jāņkalnā

01.00-03.00 – SADANCOŠANA kopā ar Rīgas Danču klubu Dziesmu dārzā

01.00-02.30 – JĀŅU NAKTS DZIESMAS kopā ar Birutu Ozoliņu un Uģi Prauliņu Jāņkalnā

02.30-03.00 – LĒKŠANA PĀR UGUNSKURU Jāņkalnā

03.00-04.00 – GAISMAS CEĻŠ un RĪTA RASAS VĀKŠANA Dainu kalnā kopā ar Amatas folkloras kopu “Ore”

04.00-04.45 – SAULES SAGAIDĪŠANA ābeļu dārzā kopā ar Siguldas “Senleja” un Amatas “Ore”

Piedalās: Siguldas SENLEJA, Ozolmuižas ŪZULEŅI, Lēdurgas PUTNI, Carnikavas CĒLĀJI, Rencēnu ROTA, Matīšu PŪRS, Lielvārdes JOSTA, Amatas ORE, RĪGAS DANČU KLUBS tradīciju kopa SILAVOTI u.c. Rituāli – Ramants un Daris Jansoni, Ingrīda Bretšneidere, uguns rituāli – Eduards un Audars Klinti. Jāņa māte – Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Jāņa tēvs – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Līdzīgie raksti