Mūsdienu mākslas izstāde: Kopīgā vēsture

No 2018. gada 22. septembra līdz 30. novembrim Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, Vecrīgā) notiks Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizētā izstāde “Kopīgā vēsture”, kurā līdztekus vietējo un ārvalstu mūsdienu mākslinieku darbiem apmeklētājiem atklāsies muzeja arhīva liecības par starptautisko sadarbību un kultūras sakariem padomju periodā.

Apdzīvojot Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA (MMRB) pastāvīgās ekspozīcijas telpas, izstāde pievēršas muzeja kolekcijai un stāstiem, atsedzot tos aspektus, kas ļauj gūt jaunu skatījumu par attiecībām starp vietējo un starptautisko, kultūras sakariem, kā arī kolekcionēšanu un mākslas darbu saistību ar plašākiem politiskiem un vēsturiskiem procesiem.

MMRB krājuma aizsākumi ietiecas laikā pirms Latvijas valsts dibināšanas un saistās ar pirmajām Rīgas sabiedrībai pieejamajām mākslas kolekcijām – tā pamatā ir 19. gadsimta Rīgas baltvācu rātskungu un tirgoņu sākotnēji pilsētai novēlētās privātās kolekcijas. Pats muzejs savā ziņā atspoguļo Latvijas valsts vēsturi, tās atrašanos dažādu valstisku veidojumu, impēriju un savienību sastāvā ar katra posma atstāto atšķirīgo mantojumu. Muzeja krājumu sastāda Senās Ēģiptes un antīkā māksla, Rietumeiropas, Krievijas un Austrumu māksla ar īpaši izvērstām Ķīnas, Indijas un Japānas kolekcijām. Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA ir daļa no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) un bijušā Ārzemju mākslas muzeja kolekciju pārmantotājs.

Pie projekta īstenošanas strādājuši latviešu un ārvalstu mākslinieki, radot jaunus darbus, – Ieva Balode un Aleksejs Muraško (Алексей Мурашко), Klēra Holta (Claire Holt), Minna Henriksone (Minna Henriksson), Tanels Randers (Tanel Rander), Krišna Redī (Krishna Reddy), Andrejs Strokins (Андрей Строкин), Jans Sjiņs (Yan Xing).

Izstādi papildina arhīva materiāli, kas atsaucas uz bijušā Ārzemju mākslas muzeja starptautisko sadarbību padomju laikā, piemēram, Indijas festivālu 1987. gadā un citām ārvalstu izstādēm. Īpaša uzmanība pievērsta Latvijā dzimušās amerikāņu žurnālistes, mākslas vēsturnieces, antropoloģes un Indonēzijas speciālistes Klēras Holtas (Claire Holt, 1901–1970) darbam, kas asociatīvi sazaro muzejā jau esošo Indonēzijas pavedienu – sākot ar ekspozīcijā redzamo indonēziešu gleznotāja Radena Saleha (Raden Saleh, 1807–1880) darbu “Lauvu medības” un portretu un beidzot ar etnogrāfiskiem artefaktiem.

Izstādes nosaukums ir atsauce uz jēdzienu “kopīgā vēsture” (“shared history”), kas tiek izmantots vairākos kontekstos, mēģinot vēsturiskus notikumus aprakstīt ārpus nacionālo valstu robežām – kā kopīgus dažādām vietām vienlaicīgi, bieži vien attiecinot uz konfliktos iesaistītām pusēm, stāstot koloniālisma vēsturi vai mēģinot atrast citu veidu, kā skaidrot mūsdienu migrācijas sekas. Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA pastāvīgā ekspozīcija šīs izstādes kontekstā kalpo par sākumpunktu jauniem kopīgās vēstures naratīviem.

“Kopīgā vēsture” ir starpdisciplinārs projekts un daļa no Eiropas Savienības sadarbības projekta ar tādu pašu nosaukumu. Saistībā ar migrāciju un integrāciju Zviedrijā, Polijā un Latvijā projekta radošās izpētes process Baltijas mērogā aplūko tādus jautājumus kā politikas veidošana, tiesiskās un ģeogrāfiskās robežas, statistika, identitāte, sabiedriskā doma un pēc-patiesība.

Vairāk informācijas: www.sharedhistory.eu

Jaunākie raksti