Apsveikumi kāzās: laimes vēlējumi jaunajam pārim

Šī vasara caur balto dienu krācēm
kā zaļa cerība, kā zaļa laiva slīd,-
uz apsolīto zemi ceļš jums sācies,
un zelta gredzenos tas ierakstīts.

Lai vienmēr tā - lai plaukstu sajūt plauksta,
lai mūžs kā šodien saules krāsā zied,
lai jūsu vasara zem debess augstās
uz rudens augļu bagātību iet!

/ Lija Brīdaka /

*****

Pienākums bez mīlestības padara īgnu.
Atbildība bez mīlestības padara nesaudzīgu.
Taisnība bez mīlestības padara cietsirdīgu.
Laipnība bez mīlestības padara liekulīgu,
Gudrība bez mīlestības padara nežēlīgu.
Kārtība bez mīlestības padara sīkumainu.
Gods bez mīlestības padara augstprātīgu.
Īpašums bez mīlestības padara skopu.
Ticība bez mīlestības padara fanātisku.
Dzīve nez mīlestības ir bezjēdzīga.
Toties dzīve mīlestībā - dod laimi un prieku.

/ Māte Terēze /

*****

Kā baltas asteres lai uzzied jūsu dienas,
ko it nekāda salna nespēj dzelt,
lai ne vien gredzeni jūs dzīvē vieno,
bet sirdīs saglabātais uzticības zelts!

/ Lidija Brīdaka /

*****

Tad apstājās laiks,
Un tā bija mīlestība.
Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas.
Un sekundes varēja glābt kā smiltis
Un sviest uz vienu vai otru pusi -
Tam nebija nozīmes.
Un nebira ziedlapiņas.
Un nerūsēja dzelzs,
Un mēs vairs nemācējām skaitīt.
Un tas ir tas skaistākais -
Ka mīlestība neprot skaitīt.

/ Imants Ziedonis /

*****

Mīlestība nedod nekā cita kā vien pati no sevis
un neņem nekā cita kā vien pati no sevis.
Mīlestībai nekas nepieder, nedz arī tā kādam pieder.
Jo mīlestībai pietiek ar mīlestību.

/ Halīls Džibrāns /

*****

Es gribēt ierakstīt ikvienā kāzu lentītē: "Esiet laipni viens pret otru".
Tas ir laulības zelta likums un noslēpums, kā saglabāt mīlestību gadiem ilgi.

/ Rendolfs Rejs /

*****

Katras laulības stūrakmens ir viens vārds - MĒS.

/ Pema Brauna /

*****

Laimīga laulība ir kā ilga saruna, kas allaž liekas pārāk īsa.

/ Andrē Moruā /

*****

Cilvēks atstās tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa.

/ Mt 19,5 /

*****

Kur lai es smeļos spēku vispiemērotākajā veidā aprakstīt tādas laulības laimi,
ko noslēdz Baznīca, ko apstiprina upurdāvanas un apzīmogo svētība?
Eņģeļi to pasludina, un pieņem debesu Tēvs.

Kāds ir šis pāris, šie divi kristieši,
vienoti vienā cerībā, vienās vēlmēs, vienā kārtībā, vienā kalpošanā!
Abi ir viena Tēva bērni, viena Kunga kalpi;
it nekas viņus nešķir, ne garā, ne miesā; tieši otrādi - viņi patiešām ir divi vienā miesā.
Un, kur miesa ir viena, viens ir arī gars.
Kopā tie lūdzas, kopā krīt ceļos, kopā gavē;
tie pamāca viens otru, viens otru iedvesmo un uzmundrina.
Viņi abi ir vienlīdzīgi Dieva Baznīcā, vienlīdzīgi Dieva mielastā,
vienlīdzīgi pārbaudījumos, vajāšanās un mierinājumā.
Nav starp viņiem noslēpumu, nav aplinku runu, nav sāpināšanas.
Ar brīvu sirdi viņi apmeklē slimos un palīdz trūcīgajiem.
Tos neapgrūtina žēlastību dāvanu došana,
nav šķēršļu upuriem un kavēkļu ikdienas darbiem,
nav steigā izdarītas krusta zīmes,
nav sveicināšanās, kurās jaustos satraukums, nav mēmas svētības.

Abu starpā atskan psalmi un himnas,
tie skubina viens otru dziedāt visskaistāko dziesmu Kungam.
Un Kristus priecājas par šo ainu, par šīm balsīm.
Viņš sūta pār tiem savu mieru.

Kur divi ir savienojušies, arī Kungs ir klātesošs.
Un kur Viņš ir klāt, ļaunajam nav vairs vietas.

/ Tertuliāns /

Jaunākie raksti