Katlakalnā notiks Jāņu ielīgošana

Ceturtdien, 8.jūnijā no plkst. 19.00 Sauliešu pilskalnā Katlakalnā notiks Jāņu ielīgošanas meistardarbnīca, kurā visi laipni aicināti apgūt Jāņu laika gaidīšanas un svinēšanas mākslas un gudrības kopā ar Katlakalna folkloras kopu RĀMUPE, ģimeņu folkloras kopu LIZDA un citiem Katlakalna Tautas nama ļaudīm.

Šai vakarā mēs dziedāsim līgotnes, vīsim vītnes, vijas un vainagus, daudzināsim Jāņa tēvu un Jāņa māti, aplīgosim ozolu un Jāņa bērnus, kursim uguni, vārīsim Jāņu sieru, darināsim uguns ratu, klāsim kopīgu mielasta galdu ar līdzņemtiem, Jāņu laikam raksturīgiem, gardumiem, iesim rotaļās un dejosim.

Ziedu mēnesis zied, skan, vītero, pogo, čivina, čaukst, smaržo. Saule rotā debesu jumā un bites dūc ziedošos laukos un pļavās. Ziedu mēnesis smaržo un san, un reibina rītos, vakaros un naktīs. Ziedēdams, līgodams tas iet pār pasauli Latviju. Ar Ziedu mēneša sākumu – šogad 27.maijā – tradicionālajā sabiedrībā sākās ielīgošanas laiks. Sākas vispirms jau cītīga gatavošanās skaistajiem svētkiem, Vasaras saulgriežiem. Jāņiem. Tā jau reizēm saka, ka pati gatavošanās kādiem svētkiem bieži ir skaistāka, nopietnāka un gandrīz vai pat īpašāka, kā paši svētki. Jo īpaši kā šoreiz... gandrīz mēnesi mēs gatavosimies un tik vienu īsu nakti svinēsim. Daļēji tā ir taisnība, bet tas ir arī tālab, ka tikai kārtīgi sagatavojušies mēs varam cerēt kārtīgi svētku brīžus piedzīvot. Un lai arī gatavojoties tie jau vairakkārt izspēlēti, izdziedāti, izdomāti, tas tomēr netraucē tos arī diži piedzīvot. Un kas gan būtu skaistie Jāņi bez krietni atkārtotām un no jauna samācītām līgotnēm, kas gan būtu Jāņi bez garda alus, kas nenogatavojas vienā dienā... Un bez sakoptas un sapostas, sapušķotas un sarotātas mājas un svētku vietas. Pati svētku gaidīšana un gatavošanās nav atdalāma no svētkiem, bet patiesībā jau iekļaujas pašā svinēšanā iekšā.

Tālab Ielīgošanas laiks ir tik piepildīts - tik daudz kas jāsarūpē un jāpaveic, ka tā vien būs, ka vienu, otru un trešo darbiņu izdarījuši mēs attapsimies, ka Zāļu diena un Jāņu vakars jau uz sliekšņa.

Jau vairākus gadus Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE, viņas vadītājs Andris Kapusts, Katlakalna ģimeņu folkloras kopa LIZDA un vadītāja Laura Arāja, un Katlakalna Tautas nama ļaudis katlakalniešus un citus tautas tradīcijās ieinteresētos tuvus un tālus ciemiņus un draugus aicina uz Jāņu ielīgošanas meistarklasi. Jau krietnu laiku pirms Jāņu vakara  mēs sanākam kopā mūsu īpašajā vietā Sauliešu pilskalnā un stāstām, rādām, dziedam, darbojamies visi kopā un dalāmies savā pieredzē, savā Jāņu laika dziesmu, rotaļu un deju pūrā. Mēs vijam vītnes, vainagus un ziedu, lapu un zaru vijas, rotājam uguns vietu un pošam svētku norises vietu, mūsu šīsreizes Jānu kalnu, tieši tāpat kā mēs to darām ik gadu sagaidot un svētot Vasaras saulgriežus 21.jūnijā.

Lai Vasaras saulgriežu naktij godam sagatavotos un noskaņotos, tiksimies jau 8.jūnijā un būsim kopā pirmsjāņu gatavošanās noskaņās! Aicināsim līdzi radus, draugus un kaimiņus! 

Jaunākie raksti