Laulības līgums - laulāto drošības garants?

Laulības līgums joprojām nav zaudējis savu aktualitāti. Tieši otrādi - noslēgto līgumu skaits nepārtraukti pieaug. Vairums par šādu dokumentu laulāto starpā tikai šausminās. Bet varbūt tiešām ir pienācis laiks uz to raudzīties kā uz normālu laulāto mantisko attiecību sakārtošanas instrumentu?

Jaunākie raksti

Skaidrība vienmēr labāka par neskaidrību
Laulības līgums paredz laulāto mantas apvienošanas vai sadales kārtību gadījumā, ja laulība tiek šķirta. Laulības līgumu var noslēgt gan pirms došanās laulībā (tas stājas spēkā vienlaikus ar laulības noslēgšanu), gan tās laikā.

Pastāv divu veidu laulības līgumi: par laulāto mantas šķirtību un par laulāto mantas kopību. Jāpiebilst, ka visbiežāk tiek slēgti laulības līgumi par mantas šķirtību un laulības šķiršanas gadījumā katram paliek tas, kas tam ir piederējis, un otrs laulātais nevar neko prasīt. Tāpat arī laulības šķiršanas gadījumā uz laulāto nav attiecināmi otra laulātā parādi.

Aizvien vairāk pāru Latvijā izšķiras par labu laulības līgumam un uzskata, ka tā ir iespēja sevi pasargāt varbūtējas šķiršanās gadījumā. Kā liecina “Lursoft” statistikas dati, ja Latvijā 2002. gadā tika reģistrēti 598 laulības līgumi, tad 2007.gadā – 1296 un  2008.gadā - 1330 laulības līgumi. Ja kādreiz šādu līguma slēgšanu uzskatīja par aktuālu biznesa pasaules cilvēkiem, tad tagad arī mazāk turīgi ļaudis saskata laulības līguma lietderību. Visbiežāk laulības līgumus slēdz cilvēki vecumā pēc 30 gadiem, kuri laulībā nodzīvojuši vairākus gadus vai arī tie, kas laulības slēdz atkārtoti.

Varētu teikt, ka laulības līgums līdzīgi kā nauda, nepadara cilvēku laimīgāku, toties nomierina gan.

Laulības līguma “mode”
Tiesību eksperti apgalvo, ka laulību līgums, skatot to kopā ar statistikas datiem par īpašumu pārformēšanu uz citām personām, liecina arī par vēlēšanos atrisināt savas finansiālās problēmas.

Izrādās, ka daļa cilvēku laulības līgumu par mantas šķirtību paraksta, kad ir sajutuši kreditoru spiedienu vai draud mantas konfiskācija. Tādā veidā, norakstot mantu uz otra laulātā vārda, un laulību šķirot, protams- fiktīvi, pastāv iespēja to pasargāt.

Ne vienmēr visu var paredzēt…
Vai tiešām laulības līgums vienmēr ļauj izvairīties no negaidītām un nepatīkamām dzīves situācijām? Izrādās, ka nebūt ne… Kādreiz sākotnēji izdevīgi noslēgtais laulības līgums, pēc gadiem var radīt arī īstas galvassāpes! Kas zina, kā augs vai kritīsies mantas vērtība… Vai it kā sākotnēji veiksmīgais laulātā bizness kādu dienu nepārvēršas par parādu kalnu… Un, savulaik noslēgtā līguma (par mantas kopību) dēļ, parāds nu kļūst kopīgs.

Vairums mīl bez nosacījumiem
Latvijā joprojām laulības līguma formalitātes laulāto vidū rada samulsumu. Cik daudz attiecības nav izjukušas, kad kāds no laulātajiem izsaka vēlmi par laulības līguma noformēšanu...

Iespējams, ka “standarta” latvietis savā prātā domu par šķiršanos pat nepieļauj. Varbūt mīlestību nespēj  savienot ar iepriekš atrunātiem noteikumiem...

Slēgt vai neslēgt - tāds ir jautājums
Protams, ka laulības līgums nebūt nav obligāts dokuments laulāto vidū. Tomēr dzīvē gadās visādi. Pat, ja šodien viss liekas ideāli, kas var garantēt to, ka rītdien nav jāpiedzīvo vilšanās…

Svetkulaiks.lv , Foto: freedigitalphotos.net
Iesaki:
Komentāri 1
Andra2017-02-19 15:36:43
Te ir īsi un kodolīgi ar paraugu - http://juristam.lv/civillikums/laulibas-ligums-musdienu-nepi eciesamiba.html

Pirmdiena, 12.novembris
vārda dienas:
Kaija, Kornēlija